Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  1354379 
Usunięto Zmiany do budżetu 211 
Usunięto Uczelnie 36 
Usunięto Oferty pracy 162 
Usunięto Cennik GCI 63 
Usunięto Aktualności 129 
Usunięto Bibliteczka GCI 154 
Usunięto USŁUGI KOMUNALNE 1627 
URZĄD MIEJSKI STATUT URZĘDU 3681 
URZĄD MIEJSKI KONTAKT 9434 
WŁADZE GMINY KADENCJA 2014-2018 121 
WŁADZE GMINY KADENCJA 2010-2014 708 
WŁADZE GMINY KADENCJA 2006-2010 1979 
BUDŻET GMINY Sprawozdania finansowe 65 
BUDŻET GMINY Uchwały i Ogłoszenia 1793 
BUDŻET GMINY BUDŻET 2012 1663 
BUDŻET GMINY BUDŻET 2011 1775 
BUDŻET GMINY BUDŻET 2010 2292 
BUDŻET GMINY BUDŻET 2009 2484 
BUDŻET GMINY BUDżET 2008 2259 
BUDŻET GMINY BUDŻET 2007 3249 
BUDŻET GMINY BUDŻET 2006 2973 
BUDŻET GMINY ARCHIWUM 2893 
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ ARCHIWUM 3982 
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA ARCHIWUM 1327 
OGŁOSZENIA BURMISTRZA ARCHWIUM 3206 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 9041 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY Gminny Klub Dziecięcy "MIŚ" 99 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY Publiczne Przedszkole w Czchowie 83 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY Publiczne Przedszkole w Jurkowie 84 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY Publiczne Przedszkole w Tymowej 152 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY Publiczna Szkoła Podstawowa w Czchowie 83 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY Publiczna Szkoła Podstawowa w Tymowej 87 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY Publiczna Szkoła Podstawowa w Tworkowej 97 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY Publiczna Szkoła Podstawowa w Jurkowie 75 
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA Zachowania w sytacjach kryzysowych 2956 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIA 2019 1018 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIA 2018 1226 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI AKTUALNE 135005 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI ZAKOŃCZONE 19890 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 16582 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIA 2017 1085 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIA 2016 1196 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 6871 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30 TYS. EURO 63686 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIA 2015 1737 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIA 2014 2132 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 TYS. EURO-ZAKOŃCZONE 1943 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1122 
NIERUCHOMOŚCI OFERTY AKTUALNE 113332 
NIERUCHOMOŚCI OFERTY ZAKOŃCZONE 8531 
NIERUCHOMOŚCI INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU 1796 
OCHRONA ŚRODOWISKA INFORMACJE OGŁOSZENIA 672 
OCHRONA ŚRODOWISKA PUBLICZNIE DOSTEPNY WYKAZ DANYCH 2089 
OCHRONA ŚRODOWISKA BAZA DANYCH OOŚ 369 
OCHRONA ŚRODOWISKA ODPADY KOMUNALNE 1113 
OCHRONA ŚRODOWISKA DECYZJE ŚRODOWISKOWE 10233 
WYBORY WYBORY PARLAMENTARNE 2011r. 1389 
WYBORY WYBORY SAMORZĄDOWE 2010r. 967 
INFORMACJA PUBLICZNA Ponowne wykorzystywanie 205 
INFORMACJA PUBLICZNA Wykaz rejestrów publicznych i ewidencji 259 
INFORMACJA PUBLICZNA Najczęściej wnioskowane informacje 265 
   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie Gminy Czchów