Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  1297955 
Usunięto Zmiany do budżetu 211 
Usunięto Uczelnie 36 
Usunięto Oferty pracy 162 
Usunięto Cennik GCI 63 
Usunięto Aktualności 129 
Usunięto Bibliteczka GCI 154 
Usunięto USŁUGI KOMUNALNE 1618 
URZĄD MIEJSKI STATUT URZĘDU 3551 
URZĄD MIEJSKI KONTAKT 9064 
WŁADZE GMINY KADENCJA 2014-2018 67 
WŁADZE GMINY KADENCJA 2010-2014 664 
WŁADZE GMINY KADENCJA 2006-2010 1923 
BUDŻET GMINY Uchwały i Ogłoszenia 1750 
BUDŻET GMINY BUDŻET 2012 1637 
BUDŻET GMINY BUDŻET 2011 1752 
BUDŻET GMINY BUDŻET 2010 2262 
BUDŻET GMINY BUDŻET 2009 2450 
BUDŻET GMINY BUDżET 2008 2228 
BUDŻET GMINY BUDŻET 2007 3225 
BUDŻET GMINY BUDŻET 2006 2947 
BUDŻET GMINY ARCHIWUM 2867 
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ ARCHIWUM 3949 
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA ARCHIWUM 1290 
OGŁOSZENIA BURMISTRZA ARCHWIUM 3164 
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA Zachowania w sytacjach kryzysowych 2932 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIA 2019 145 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI AKTUALNE 120137 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIA 2018 986 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI ZAKOŃCZONE 18676 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIA 2017 1003 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 15884 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 6648 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIA 2016 1130 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30 TYS. EURO 53481 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIA 2015 1703 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIA 2014 2059 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 TYS. EURO-ZAKOŃCZONE 1804 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIA 2013 1549 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 940 
NIERUCHOMOŚCI OFERTY AKTUALNE 106476 
NIERUCHOMOŚCI OFERTY ZAKOŃCZONE 8288 
NIERUCHOMOŚCI INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU 1742 
OCHRONA ŚRODOWISKA INFORMACJE OGŁOSZENIA 625 
OCHRONA ŚRODOWISKA PUBLICZNIE DOSTEPNY WYKAZ DANYCH 2058 
OCHRONA ŚRODOWISKA BAZA DANYCH OOŚ 332 
OCHRONA ŚRODOWISKA ODPADY KOMUNALNE 1061 
OCHRONA ŚRODOWISKA DECYZJE ŚRODOWISKOWE 9856 
WYBORY WYBORY PARLAMENTARNE 2011r. 1358 
WYBORY WYBORY SAMORZĄDOWE 2010r. 938 
INFORMACJA PUBLICZNA Ponowne wykorzystywanie 181 
INFORMACJA PUBLICZNA Wykaz rejestrów publicznych i ewidencji 233 
INFORMACJA PUBLICZNA Najczęściej wnioskowane informacje 238 
   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych