Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
     UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
 
  Grupa:   UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
  Nazwa pozycji   Uchwały Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 marca 2011 r.
 
Uchwały Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 marca 2011 r. (w załącznikach .pdf).
 
  Data publikacji   2011-04-04


Załączniki:

 1. Uchwała.VI.41.2011.2011-03-31
 2. Uchwała.VI.42.2011.2011-03-31
 3. Uchwała.VI.43.2011.2011-03-31
 4. Uchwała.VI.44.2011.2011-03-31
 5. Uchwała.VI.45.2011.2011-03-31
 6. Uchwała.VI.46.2011.2011-03-31

Osoba, która stworzyła pozycje:   Wiesław Grzesicki
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 


   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ARCHIWUM
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie Gminy Czchów