Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
     UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
 
  Grupa:   UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
  Nazwa pozycji   Uchwały Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 6 grudnia 2010 r.
 
Uchwały Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 6 grudnia 2010 r. (załączniki .pdf.).
 
  Data publikacji   2010-12-08


Załączniki:

 1. Uchwała.II.5.2010.2010-12-06
 2. Uchwała.II.6.2010.2010-12-06
 3. Uchwała.II.7.2010.2010-12-06
 4. Uchwała.II.8.2010.2010-12-06
 5. Uchwała.II.9.2010.2010-12-06

Osoba, która stworzyła pozycje:   Wiesław Grzesicki
Osoba odpowiedzialna za treść:   Zofia Kułakowska
 


   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ARCHIWUM
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie Gminy Czchów