Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
     OGŁOSZENIA BURMISTRZA
 
  Grupa:   OGŁOSZENIA BURMISTRZA
  Nazwa pozycji   Wniosek, obwieszczenie, decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. "Oświetlenie drogowe w m. Jurków, Tymowa, Tworkowa, Piaski Drużków".
 
Wniosek, obwieszczenie, decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. "Oświetlenie drogowe w m. Jurków, Tymowa, Tworkowa, Piaski Drużków".
 
  Data publikacji   2008-12-01


Załączniki:

 1. Wniosek, obwieszczenie, decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. "Oświetlenie drogowe w m. Jurków, Tymowa, Tworkowa, Piaski Drużków".

Osoba, która stworzyła pozycje:   Wiesław Grzesicki
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 


   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie Gminy Czchów