Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
     OGŁOSZENIA BURMISTRZA
 
  Grupa:   OGŁOSZENIA BURMISTRZA
  Nazwa pozycji   Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:"Nadbudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotej".
 
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:"Nadbudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotej"(w załączniku).
 
  Data publikacji   2007-11-16


Załączniki:

 1. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:"Nadbudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotej".

Osoba, która stworzyła pozycje:   Wiesław Grzesicki
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 


   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie Gminy Czchów