Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
     OGŁOSZENIA RÓŻNE
 
  Grupa:   OGŁOSZENIA RÓŻNE
  Nazwa pozycji   NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Głównego Księgowego w Publicznej Szkole Podstawowej w Czchowie.
 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Głównego Księgowego w Publicznej Szkole Podstawowej w Czchowie. Nazwa  stanowiska :  Główny Księgowy Wymiar etatu : 1. Szczegóły w załączniku.
 
  Data publikacji   2015-07-07


Załączniki:

 1. Ogłoszenie o wynikach naboru.
 2. Załącznik nr 1 do Protokołu z dnia 22.07.2015r. - Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.
 3. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Głównego Księgowego w Publicznej Szkole Podstawowej w Czchowie.

Osoba, która stworzyła pozycje:   Wiesław Grzesicki
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 


   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie Gminy Czchów