Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
    ZARZĄDZENIA BURMISTRZA 2010
 
Zarządzenia Burmistrza Czchowa z 2010 roku.
 
Załączniki:

 1. Zarządzenie Nr 1/2010 z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły.
 2. ZARZĄDZENIE Nr 2/2010 z dnia 8 stycznia 2010 roku w sprawie wysokości dotacji należnej na ucznia oddziału przedszkolnego i szkoły podstawowej prowadzonej przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego w 2010 roku.
 3. ZARZĄDZENIE Nr 3/2010 Burmistrza Czchowa z dnia l l stycznia 2010 roku w sprawie przyznania dotacji na prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytku.
 4. ZARZĄDZENIE NR 4/2010 BURMISTRZA CZCHOWA z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie: nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Wytrzyszczka i Będzieszyna z siedzibą w W Wytrzyszczce.
 5. Zarządzenie Nr 5/2010 Burmistrza Czchowa z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie wykonania Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na rok 2010.
 6. Zarządzenie Nr 6\2010 Burmistrza Czchowa z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 7. Zarządzenie nr 7
 8. Zarządzenie Nr 8/2010
 9. Zarządzenie Nr 9/2010
 10. Zarządzenie Nr 10/2010
 11. Zarządzenie Nr 11/2010
 12. Zarządzenie Nr 12/2010
 13. Zarządzenie Nr 13/2010
 14. Zarządzenie Nr 14/2010
 15. Zarządzenie Nr 15/2010
 16. Zarządzenie Nr 16/2010
 17. Zarządzenie Nr 17/2010
 18. Zarządzenie Nr 18/2010
 19. Zarządzenie Nr 19/2010
 20. Zarządzenie Nr 20/2010
 21. Zarządzenie Nr 21/2010
 22. Zarządzenie Nr 22/2010
 23. Zarządzenie Nr 23/2010
 24. Zarządzenie Nr 24/2010
 25. Zarządzenie Nr 25/2010
 26. Zarządzenie Nr 26/2010
 27. Zarządzenie Nr 27/2010
 28. Zarządzenie Nr 28/2010
 29. Zarządzenie Nr 29/2010
 30. Zarządzenie Nr 30/2010
 31. Zarządzenie Nr 31/2010
 32. Zarządzenie Nr 32/2010
 33. Zarządzenie Nr 33/2010
 34. Zarządzenie Nr 34/2010
 35. Zarządzenie Nr 35/2010
 36. Zarządzenie Nr 36/2010
 37. Zarządzenie Nr 37/2010
 38. Zarządzenie Nr 38/2010
 39. Zarządzenie Nr 39/2010
 40. Zarządzenie Nr 40/2010
 41. Zarządzenie Nr 41/2010
 42. Zarządzenie Nr 42/2010
 43. Zarządzenie Nr 43/2010
 44. Zarządzenie Nr 44/2010
 45. Zarządzenie Nr 45/2010
 46. Zarządzenie Nr 46/2010
 47. Zarządzenie Nr 47/2010
 48. Zarządzenie Nr 48/2010
 49. Zarządzenie Nr 49/2010
 50. Zarządzenie Nr 50/2010
 51. Zarządzenie Nr 51/2010
 52. Zarządzenie Nr 52/2010
 53. Zarządzenie Nr 53/2010
 54. Zarządzenie Nr 54/2010
 55. Zarządzenie Nr 55/2010
 56. Zarządzenie Nr 56/2010
 57. Zarządzenie Nr 57/2010
 58. Zarządzenie Nr 58/2010
 59. Zarządzenie Nr 59/2010
 60. Zarządzenie Nr 60/2010
 61. Zarządzenie Nr 61/2010
 62. Zarządzenie Nr 62/2010
 63. Zarządzenie Nr 63/2010
 64. Zarządzenie Nr 64/2010
 65. Zarządzenie Nr 65/2010
 66. Zarządzenie Nr 66/2010
 67. Zarządzenie Nr 67/2010
 68. Zarządzenie Nr 68/2010
 69. Zarządzenie Nr 69/2010
 70. Zarządzenie Nr 70/2010
 71. Zarządzenie Nr 71/2010
 72. Zarządzenie Nr 72/2010
 73. Zarządzenie Nr 73/2010
 74. Zarządzenie Nr 74/2010
 75. Zarządzenie Nr 75/2010
 76. Zarządzenie Nr 76/2010
 77. Zarządzenie Nr 77/2010
 78. Zarządzenie Nr 78/2010
 79. Zarządzenie Nr 79/2010
 80. Zarządzenie Nr 80/2010
 81. Zarządzenie Nr 81/2010
 82. Zarządzenie Nr 82/2010
 83. Zarządzenie Nr 83/2010
 84. Zarządzenie Nr 84/2010
 85. Zarządzenie Nr 85/2010
 86. Zarządzenie Nr 86/2010
 87. Zarządzenie Nr 87/2010
 88. Zarządzenie Nr 88/2010
 89. Zarządzenie Nr 89/2010
 90. Zarządzenie Nr 90/2010
 91. Zarządzenie Nr 91/2010
 92. Zarządzenie Nr 92/2010
 93. Zarządzenie Nr 93/2010
 94. Zarządzenie Nr 94/2010
 95. Zarządzenie Nr 95/2010
 96. Zarządzenie Nr 96/2010
 97. Zarządzenie Nr 97/2010
 98. Zarządzenie Nr 98/2010
 99. Zarządzenie Nr 99/2010
 100. Zarządzenie Nr 100/2010
 101. Zarządzenie Nr 101/2010
 102. Zarządzenie Nr 102/2010
 103. Zarządzenie Nr 103/2010
 104. Zarządzenie Nr 104/2010
 105. Zarządzenie Nr 105/2010
 106. Zarządzenie Nr 106/2010
 107. Zarządzenie Nr 107/2010
 108. Zarządzenie Nr 108/2010
 109. Zarządzenie Nr 108/2010
 110. Zarządzenie Nr 109/2010
 111. Zarządzenie Nr 110/2010
 112. Zarządzenie Nr 111/2010
 113. Zarządzenie Nr 112/2010
 114. Zarządzenie Nr 113/2010
 115. Zarządzenie Nr 114/2010
 116. Zarządzenie Nr 115/2010
 117. Zarządzenie Nr 117/2010
 118. Zarządzenie Nr 116/2010
 119. Zarządzenie Nr 118/2010
 120. Zarządzenie Nr 119/2010
 121. Zarządzenie Nr 120/2010
 122. Zarządzenie Nr 121/2010
 123. Zarządzenie Nr 122/2010
 124. Zarządzenie Nr 123/2010
 125. Zarządzenie Nr 124/2010
 126. Zarządzenie Nr 125/2010
 127. Zarządzenie Nr 126/2010

   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie Gminy Czchów