Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
    OGŁOSZENIA BURMISTRZA
 
 Nazwa pozycji Data
Kompleks sportowy "Moje boisko Orlik 2012" w m. Czchów. 2009-12-31
Budowa tymczasowego zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 75 Brzesko-Nowy Sącz w km 41+645,00 2009-12-16
Prośba o uzgodnienie lokalizacji inwestycji pn.: budowa chodnika z kanalizacją deszczową w Czchowie przy drodze powiatowej nr 1410K Iwkowa-Czchów-Zdonia. 2009-11-16
Prosba o uzgodnienie lokalizacji inwestycji pn.: kompleks sportowy "Moje boisko Orlik 2012" w m. Czchów. 2009-11-16
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, oraz obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:kompleks sportowy "Moje boisko Orlik 2012" w m. Czchów. 2009-11-09
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, oraz obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: budowa chodnika z kanalizacją deszczową w Czchowie przy drodze powiatowej nr 1410K Iwkowa - Czchów - Zdonia. 2009-10-23
Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego pn.: nadbudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotej. 2009-02-20
Wezwanie Burmistrza Czchowa do usunięcia nieprawidłowości we wnioskach z dnia 2008.12.17 i 2008.12.18 2009-02-11
Zawiadomienie w sprawie inwestycji celu publicznego pn.: Oświetlenie drogowe w m. Czchów i Piaski Drużków 2009-02-09
Zawiadomienie w sprawie inwestycji celu publicznego pn.: Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotej na dz. nr 1134 w m.Złota gm. Czchów 2009-02-09
Zawiadomienie w sprawie inwestycji pn.: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Jurkowie etap III o przepustowości Qśrd. = 1200m3/d 2009-01-05
Zawiadomienie w sprawie inwestycji pn.: Rozbudowa i modernizacja gminnego ujecia i stacji uzdatniania wody w Czchowie 2009-01-05
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: 2008-12-01
Wniosek, obwieszczenie, decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. "Oświetlenie drogowe w m. Jurków, Tymowa, Tworkowa, Piaski Drużków". 2008-12-01
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji dla inwestycji pn.: :Oświetlenie drogowe w m. Piaski Drużków 2008-10-17
Prośba o uzgodnienie lokalizacji inwestycji celu publicznego w dla inwestycji pn.: "Oświetlenie drogowe w m. Tworkowa i Tymowa". 2008-10-06
Prośba o uzgodnienie lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do dróg gminnych i terenów przyległych dla inwestycji "Oświetlenie drogowe w m. Jurków". 2008-10-06
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Oświetlenie drogowe w m. Tworkowa i w m. Tymowa. 2008-09-15
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Oświetlenie drogowe w m. Tworkowa i w m. Tymowa. 2008-09-15
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji dla inwestycji pn.: 2008-09-05
Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego 2008-08-22
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Oświetlenie drogowe w m. Jurków gm. Czchów 2008-08-11
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:"Oświetlenie drogowe w m. Czchów" 2008-05-30
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:"Oświetlenie drogowe w miejscowości Biskupice Melsztyńskie" 2008-05-30
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: :Oświetlenie drogowe w m. Jurków 2008-05-26
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:"Oświetlenie drogowe w miejscowości Jurków" 2008-05-09
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:"Oświetlenie drogowe w miejscowości Będzieszyna" 2008-05-09
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: :Oświetlenie drogowe 2008-05-09
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: 2008-03-05
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:Oświetlenie drogowe. 2008-01-30
Wezwanie do złożenia wyjaśnień na piśmie. 2008-01-30
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: 2007-12-31
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: 2007-12-31
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: 2007-12-31
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:"Nadbudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotej". 2007-11-16
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:"Chodnik lewostronny przy drodze wojewódzkiej nr 980 Jurków-Biecz"( 2007-11-16
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:"Przepust na potoku w m. Jurków"( 2007-11-07
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Przepust na potoku w m. Jurków" 2007-11-07
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:"Odnowa Centrum Czchowa" 2007-10-16
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Odnowa centrum Czchowa" 2007-10-05
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:sieć gazowa wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na dz. nr 395/2, 397, 398,399/1 w m. Tymowa rm. Czchów 2007-10-05
Postanowienie dotyczące sprostowania decyzji Burmistrza z dnia 30.08.2006r. 2007-08-16
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji dla inwestycji pn.: 2007-07-30
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Odnowa centrum Czchowa". 2007-07-09
Ogłoszenie dotyczące realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie Stacji bazowej telefonii komórkowej nr 2634 Faliszewice w miejscowości Biskupice Melsztyńskie. 2007-04-18
Ogłoszenie dotyczące realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie Stacji bazowej telefonii komórkowej nr 5511 2007-04-18
Ogłoszenie dot. realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Stacji paliw płynnych w miejscowości Jurków 2007-03-19
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miejskim w Czchowie 2007-03-02
Zawiadomienie Burmistrza Czchowa na temat inwestycji pn.: Szyb dźwigowy przy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotej 2007-03-02
Informacja o rozmowach kwalifikacyjnych z kandydatami na wolne stanowiska urzędnicze 2007-02-26
Ogłoszenie o naborze pracowników na wolne stanowiska urzędnicze 2007-02-16

   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie Gminy Czchów