Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
    obwieszczenia BURMISTRZA
 

Obwieszczenia Burmistrza Czchowa

Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z usunięciem skutków w ciągu drogi nr 151 Gnojnik-Złota w Złotej


Sieć wodociągowa w miejscowości Biskupice Melsztyńskie


Sieć wodociągowa w miejscowości Tymowa i Tworkowa


Obwieszczenie Burmistrza Czchowa z dnia 2006.09.19


Obwieszczenie Burmistrza Czchowa z dnia 2006.09.18


Decyzja Burmistrza Czchowa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Budowa stacji transformatorowej SN/NN w miejscowości Tymowa"


Decyzja Burmistrza Czchowa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Słupowa stacja trafo 15/04kV; linia napowietrzna SN 15 kV; linia kablowa NN 0,4 kV".

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Remnont mostu na potoku bez nazwy w miejscowości Biskupice Melsztyńskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 980 Jurków-Zakliczyn.


Decyzja Burmistrza Czchowa o ustaleniu lokalizacji inwestycji dla Zarządu Dróg Powiatowych w Brzesku pn.: "Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z usunięciem skutkow w ciągu drogi powiatowej nr 111 Tymowa - Łososina w miejscowości Tymowa".


Decyzja Burmistrza Czchowa o ustaleniu lokalizacji inwestycji dla Zarządu Dróg Powiatowych w Brzesku pn.: "Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z usunięciem skutkow w ciągu drogi powiatowej nr 178 Czchów - Iwkowa w miejscowości Czchów". 


 
Załączniki:

 1. Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. sieć wodociągowa PCV z przyłączami, hydroforniami i zasilaniem energetyczny w miejscowości Piaski Drużków.
 2.

Decyzja w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. sieć wodociągowa PCV z przyłączami, hydroforniami i zasilaniem energetycznym. (Wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Czchowie do 24.02.2006 r)

 3. Przebudowa linii energetycznej napowietrznej NN z wniosku Pana Dominika Chamioło
 4. Przebudowa linii energetycznej napowietrznej NN z wniosku Pana Dominika Chamioło
 5. Postępowanie administracyjne z wniosku Parafii Rzymsko-Katolickiej w Tymowej  w sprawie wydania zezwolenia na rozbudowe cmentarza w Tymowej.
 6. Postępowanie administracyjne z wniosku Parafii Rzymsko-Katolickiej w Tymowej w sprawie rozbudowy cemntarza w Tymowej
 7. Postępowanie administracyjne z wniosku Parafii Rzymsko-Katolickiej w Tymowej w sprawie rozbudowy cemntarza w Tymowej
 8. Postępowanie administracyjne z wniosku Parafii Rzymsko-Katolickiej w Tymowej  w sprawie wydania zezwolenia na rozbudowę cemntarza w Tymowej.
 9. Postępowanie administracyjne z wniosku Parafii Rzymsko-Katolickiej w Tymowej w sprawie wydania zezwolenia na rozbudowę cmentarza w Tymowej
 10. Postępowanie administracyjne z wniosku Parafii Rzymsko-Katolickiej w Tymowej w sprawie rozbudowy cementarza w Tymowej.
 11. Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji
 12. Wydanie decyzji 08.06.2006
 13.
 14. osuwisko_zlota
 15. wodociag_biskupice
 16. wodociag_tymowa
 17. Obwieszczenie 10_2006
 18. Decyzja Burmistrza Czchowa o ustaleniu lokalizacji inwestycji dla Zarządu Dróg Powiatowych w Brzesku pn.: "Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z usunięciem skutkow w ciągu drogi powiatowej nr 111 Tymowa - Łososina w miejscowości Tymowa".
 19. decyzja1

   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie Gminy Czchów