Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
    Uchwały i Ogłoszenia
Liczba odwiedzin kategorii: 1802 
 
 Nazwa pozycji Data
Uchwała nr S.O.VIII-429-1/21/14 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie: Opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czchów. 2014-12-30
Uchwała Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Czchów na rok 2014, oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czchów. 2013-12-17
Uchwała Nr S.O.VIII/426-2/13/13 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Czchów. 2013-02-27
Uchwała Nr S.O.VIII/429-1/16/12 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czchów. 2013-02-27
Uchwała Nr S.O.VIII/421/16/12 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Czchów na 2013 r. 2013-02-27   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
Sprawozdania finansowe
Uchwały i Ogłoszenia
BUDŻET 2012
BUDŻET 2011
BUDŻET 2010
BUDŻET 2009
BUDżET 2008
BUDŻET 2007
BUDŻET 2006
ARCHIWUM
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie Gminy Czchów