Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
    BUDŻET 2011
Liczba odwiedzin kategorii: 1784 
 
 Nazwa pozycji Data
Zarządzenie Nr 35 z dnia 28.03.2012 - sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2011 rok. 2012-06-12
Zarządzenie Nr 29 z dnia 30.03.2011 - Informacja o stanie mienia 31.12.2010 r. 2011-05-18
Uchwała Budżetowa na rok 2011z dnia 2011-01-28 2011-02-02
Uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 15 grudnia 2010 r. 2010-12-20
Zarządzenia Burmistrza Czchowa w sprawie Budżetu Gminy Czchów na rok 2011. 2010-12-20
Zarządzenie Nr 29 z dnia 30.03.2011 - roczne sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok 2011-05-18   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
Sprawozdania finansowe
Uchwały i Ogłoszenia
BUDŻET 2012
BUDŻET 2011
BUDŻET 2010
BUDŻET 2009
BUDżET 2008
BUDŻET 2007
BUDŻET 2006
ARCHIWUM
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie Gminy Czchów