Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
    OFERTY ZAKOŃCZONE
Liczba odwiedzin kategorii: 8453 
 
 Nazwa pozycji Data
Zarządzenie nr 196/2017 Burmistrza Czchowa w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej - sale lekcyjne w Jurkowie. 2017-12-27
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1125/5 o pow. 0,03 ha położonej w  Czchowie 2019-02-04
ZARZĄDZENIE NR 183/2018 BURMISTRZA CZCHOWA z dnia 14 września 2018 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu 2018-11-14
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGOWEJ Złota Działka ewidencyjna nr 778/3 2018-11-14
ZARZĄDZENIE NR 184/2018 BURMISTRZA CZCHOWA z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu. 2018-11-14
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGOWEJ Działka ewidencyjna nr 1336/131 i 1336/138 2018-11-14
ZARZĄDZENIE NR 185/2018 BURMISTRZA CZCHOWA z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2018-11-14
ZARZĄDZENIE NR 181/2018 BURMISTRZA CZCHOWA z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej. 2018-11-14
Dzierżawa w drodze bezprzetargowej działka nr 1336/127 2018-11-14
Zarządzenie nr 208/2018 Burmistrza Czchowa w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej - sala gimnastyczna w Tworkowej. 2018-10-31
Zarządzenie nr 207/2018 Burmistrza Czchowa w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej - sala lekcyjna w Czchowie. 2018-10-31
Zarządzenie nr 206/2018 Burmistrza Czchowa w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej - sale lekcyjne w Jurkowie. 2018-10-31
Zarządzenie nr 199/2018 Burmistrza Czchowa w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej - sala gimnastyczna w Jurkowie. 2018-10-31
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 127 o pow. 0,85 ha 2018-08-16
Ogłoszenie pierwszego przetarg ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 128 o pow. 0,30 ha 2018-08-16
Zarządzenie nr 48.2018 Burmistrza Czchowa w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej - korytarz w Domosławicach 2018-05-10
Zarządzenie nr 30/2018 Burmistrza Czchowa w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej - sala gimnastyczna w Tymowej 2018-03-26
Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej 2019-08-20
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1143/2 o pow. 0,07 ha położonej w  Czchowie 2019-02-04
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 778/3 o pow. 0,1221 ha położonej w  Złotej 2019-02-04
Zawiadomienie komisji inwentaryzacyjnej o komunalizacji 2019-04-15
Zawiadomienie komisji inwentaryzacyjnej o komunalizacji 2019-03-21
Zawiadomienie komisji inwentaryzacyjnej o komunalizacji 2019-03-21
Zawiadomienie komisji inwentaryzacyjnej o komunalizacji 2019-04-15
Zawiadomienie komisji inwentaryzacyjnej o komunalizacji 2019-04-11
Zawiadomienie komisji inwentaryzacyjnej o komunalizacji 2019-04-15
Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej 2019-08-20
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGOWEJ 2019-08-20
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGOWEJ Czchów Działka ewidencyjna nr 1125/5 i 1143/2 2018-11-14
Zawiadomienie komisji inwentaryzacyjnej o komunalizacji 2019-03-21
Zawiadomienie komisji inwentaryzacyjnej o komunalizacji 2019-03-21
Zawiadomienie komisji inwentaryzacyjnej o komunalizacji 2019-04-01
Zawiadomienie komisji inwentaryzacyjnej o komunalizacji 2019-04-01
Zawiadomienie komisji inwentaryzacyjnej o komunalizacji 2019-04-01
Zawiadomienie komisji inwentaryzacyjnej o komunalizacji 2019-04-01
Zawiadomienie komisji inwentaryzacyjnej o komunalizacji 2019-04-01
Zawiadomienie komisji inwentaryzacyjnej o komunalizacji 2019-04-09
Zawiadomienie komisji inwentaryzacyjnej o komunalizacji 2019-04-05
Zawiadomienie komisji inwentaryzacyjnej o komunalizacji 2019-04-08
Zarządzenie nr 195/2017 Burmistrza Czchowa w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej - sala lekcyjna w Tymowej. 2017-12-27
Zarządzenie nr 197/2017 Burmistrza Czchowa w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej - sala lekcyjna w Czchowie 2017-12-27
Ogłoszenie o zamiarze dokonania podziału nieruchomości 20.05.2014 2014-05-20
Ogłoszenie II publicznego przetargu nieograniczonego, pisemnego na sprzedaż środków trwałych 2015-03-20
Publiczny przetarg nieograniczony, pisemny na sprzedaż samochodu ciężarowego STAR do przewozu nieczystości płynnych 2015-03-27
Drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości oznaczonej jako działka nr 618/5 o pow. 0,09 ha położona w Czchowie przy ul. Krakowskiej 12 2015-05-29
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ 2015-10-15
Zawiadomienie o komunalizacji mienia 2015-12-01
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej, Czchów działka nr 1346/8 2015-12-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej, Czchów działka nr 618/5 2015-12-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej, Czchów działka nr 1336/90 2015-12-17
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, Czchów działka nr 1334/61 i 1334/63 2016-02-01
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości działka ewidencyjna nr 618/5 2016-02-15
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 618/5 położonej w Czchowie 2016-02-16
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1336/90 położonej w Czchowie 2016-02-16
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę 2016-08-05
Ogłoszenie o zamiarze dokonania podziału nieruchomości położonej w obrębie Czchów o nieuregulowanym stanie prawnym położonej przy działce nr 1148/2 stanowiącej drogę gminną 2015-03-04
Obwieszczenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż środków trwałych 2015-02-27
Ogłoszenie o zamiarze dokonania podziału nieruchomości 15.07.2014 2014-07-16
zawiadomienie o spisie inwentaryzacyjnym mienia podlegającego komunalizacji 2014-10-03
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1336-151 2014-08-07
Burmistrz Czchowa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony 2014-09-05
Gmina Czchów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 2014-09-08
Gmina Czchów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 2014-09-08
Zawiadomienie 2014-12-01
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1336/49 2014-12-22
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1336/55 2014-12-22
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1336/60 2014-12-22
PRZETARG III NA SPRZED. DZ. NR 1138-1 I 1138-2 POŁ. CZCHÓW 2015 2014-12-22
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1336/54 2014-12-22
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 437/5 o pow. 0,0242 ha w Jurkowie 2015-02-27
Pierwszy Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zlokalizowany na działce nr 521 o pow. 0,08 ha położonej w centrum Czchowa 2016-08-05
Pierwszy Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zlokalizowany na działce nr 368 o pow. 0,06 ha położonej w Czchowie 2016-08-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego Czchów dz. 1336-55, 1336-54, 1336-60 2014-10-31
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego Czchów dz. 1336-49 2014-08-18
Ogłoszenie Burmistrza o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Czchów dz. nr 1336-49 2014-12-12
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU LOKALU W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ - Tymowa lokal użytkowy 2017-06-07
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu Czchów dz. 368 2016-04-28
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA CZCHOWA w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej. 2017-06-07
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA CZCHOWA w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej. 2017-06-07
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU LOKALU W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ - Tworkowa lokal użytkowy 2017-06-07
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym Czchów lokal użytkowy w budynku OSP Czchów 2013-03-25
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej Czchów lokal użytkowy w budynku OSP Czchów 2016-05-20
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze przetargu - Czchów lokal 4m2 2015-02-27
Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu, działka ewidencyjna nr 717/1 o pow. 0,24 ha zabudowana położona w Czchowie 2017-07-24
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu, działka ewidencyjna nr 717/1 o pow. 0,24 ha zabudowana położona w Czchowie 2017-07-24
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ 2017-01-27
Ogłoszenie: drugi przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Szkolnej 1 w Czchowie (w centrum miasta) 2017-05-08
Informacja Starostwa Powiatowego w Brzesku 2016-10-26
Zawiadomienie o komunalizacji 2016-10-28
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W DRODZE PRZETARGOWEJ 2016-05-20
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGOWEJ 2016-10-26
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU LOKALU W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ 2016-05-20
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 618/5 o pow. 0,09 ha położonej w Czchowie przy ul. Krakowskiej 12 2017-02-22
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ - dz. nr 823/2 położona w msc. Czchów 2017-01-27
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ - Działka nr 1336/153 położona w msc. Czchów 2017-03-01
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGOWEJ - Działka ewidencyjna nr 618/5 położona w msc. Czchów 2016-10-26
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ 2017-04-03
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ Działka ewidencyjna nr 717-2 2017-04-03
Zawiadomienie o wyłożeniu spisu dz. nr 4, 1088/3, 1088/4, 1088/5 2017-04-21
Ogłoszenie: drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 618/5 położonej w Czchowie przy ul. Krakowskiej 12 2017-05-08
Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 618/5 o pow. 0,09 ha, położonej w Czchowie przy ul. Krakowskiej 12 2017-07-24
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony 2014-05-13
Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2014-03-06
Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości działka ewidencyjna nr 1336/90 2016-02-15
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem na okres 5 lat części powierzchni 4 m2 lokalu - korytarza w budynku Hali Sportowej przy ul. Sądeckiej 185 w Czchowie 2015-03-20
Spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji 2013-08-12
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości położonej w Czchowie przy ul. Krakowskiej 12 2015-03-20
Zarządzenie Nr 4, 5, 6, 7, 8 2014-01-15
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY W DRODZE PRZETARGOWEJ 2014-03-04
Zarządzenie Nr 12 2014-01-16
Zarządzenie Nr 33 2014-02-24
Spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji 2013-08-26
II przetarg pisemny nieograniczony Na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 24 o pow.0,49 ha położona w Tworkowej 2007-10-16
PRZETARG - DZIAŁKA NR 1345 CZCHÓW PAŹDZIE. 2008 2008-09-19
Spis inwentaryzacyjny mienia podlegającego komunalizacji 2013-08-22
II PRZETARG NA DZIERŻAWĘ DZ. NR 1346-3, 1346-6 CZCHÓW 2008-10-21
Ogłoszenie dzierżawa dz. nr 718-1 2009-01-29
Wykaz nieruchomości dzierżawa dz. nr 718- 1 Czchów zał 1 2008-11-03
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO DZIERŻAWY DZ. NR 1336-8 PARKING 2008-11-03
PRZETARG SPRZED. DZ. NR 1336-66,1336-67,1336-68- 2009R. 2009-05-08
ZARZĄDZENIE NR 20- 2009 z dnia 26.02.2009r. 2009-05-08
Załącznik nr 20 do Zarządz. 2009 2009-05-08
Wykaz nieruchomości do sprzedaży domki październik 2008 2008-09-19
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W FORMIE PRZETARGU PISEMNEGO NIE OGRANICZONEGO 2008-09-05
Przetargi na zbycie nieruchomości wrzesień 2008 2008-08-07
II przetarg pisemny nieograniczony Na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 41/3 o pow. 0,53 ha położona w Tworkowej 2007-10-16
II przetarg pisemny nieograniczony Na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 569/1 o pow. 0,87 ha położona w Tymowej 2007-10-16
II przetarg pisemny nieograniczony Na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 569/3 o pow. 0,64 ha położona w Tymowej 2007-10-16
I przetarg pisemny nieograniczony Na zbycie nieruchomości oznaczonych jako działki nr 82/1 o pow. 0,2808 ha, nr 82/2 o pow. 0,1332 ha, nr 82/3 o pow. 0,0696 ha położonych w Jurkowie 2007-10-16
I PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na zbycie nieruchomości 2008-02-08
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY 2008-02-08
I pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości oznaczonej jako działka nrnr 1336/8, 1346/1, 1346/3, 1346/6 położonej w Czchowie 2008-04-28
ODWOŁANIE PRZETARGU DZ. NR 521 CZCHÓW 2016 2016-09-06
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W FORMIE PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO 2008-06-26
OGŁOSZENIE o przetargu na działkę 1336/49 2010-02-19
OGŁOSZENIE o przetargu na działkę 82/3, 82/4 2010-02-19
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W FORMIE PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO, działki nr 1336/95, 1336/124 2010-02-22
Zawiadomienie działka nr 718/4 2010-06-30
Zawiadomienie działka nr 730/1 2010-06-30
pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 2012-04-20
II przetarg pisemny nieograniczony 2012-06-13
II przetarg pisemny nieograniczony 2012-06-13
OGŁOSZENIE O III PRZETARGU NA SPRZEDAŻ DZ. 1138/1 I 1138/2 POŁOŻONE W CZCHOWIE 2012-07-24
Ogłoszenie I przetarg pisemny nieograniczony na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działki nr 82/3 o pow. 0,1332 ha i działki nr 82/4 o pow. 0,0696 ha położonej w Jurkowie 2012-08-07
V przetarg ustny nieograniczony 2012-11-26
Zawiadomienie działka nr 716/1 2010-06-30
Spis inwentaryzacyjny 2011-04-07
Ogłoszenie dot. podziału nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna Nr 384/2 obręb Jurków 2010-09-09
I przetarg pisemny nieograniczony na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działki nr 82/3 o pow. 0,1332 ha i działki nr 82/4 o pow. 0,0696 ha położonej w Jurkowie 2010-05-14
II przetarg pisemny nieograniczony na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1336/49 o pow. 0,0498 ha położonej w Czchowie 2010-05-14
I przetarg pisemny nieograniczony na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1336/95 o pow. 0,0118 ha położonej w Czchowie 2010-05-14
I przetarg pisemny nieograniczony na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1336/124 o pow. 0,0051 ha położonej w Czchowie 2010-05-14
WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2010-05-14
WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2010-03-30
WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 1241-1 2010-03-30
I pisemny przetarg na zbycie nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 1336/14; 1336/30; 1334/22; 1334/26 w miejscowości Czchów 2010-08-27
VII przetarg ustny nieograniczony 2013-06-07
III przetarg pisemny nieograniczony Na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 76/4/310/2 o pow. 1,34 ha położonej w Piaskach Drużkowie 2007-10-16
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY W FORMIE PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO 1336-8 2009-08-24
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY W FORMIE PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO 1346-3 2009-08-24
OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI działkę nr 1346-3 2009-08-24
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY W FORMIE PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO 1346-6 2009-08-24
I przetarg pisemny nieograniczony działka nr 1138/2 i działka nr 1138/1 2012-04-10
Ogłoszenie dzierżawa dz. nr 1336-8 2009-01-29
II przetarg pisemny nieograniczony na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 24/1 o pow.0,08ha i działka nr 24/2 o pow. 0,83 ha 2007-09-03
III przetarg pisemny nieograniczony Na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1138/1 o pow. 1,10 ha położonej w Czchowie 2007-10-16
III przetarg pisemny nieograniczony na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1336/49 o pow. 0,0498 ha zabudowanej położonej w Czchowie 2007-10-16
III przetarg pisemny nieograniczony na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 495/7 o pow. 0,12 ha położonej w Czchowie 2007-10-16
III przetarg pisemny nieograniczony na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 24/1 o pow.0,08ha i działka nr 24/2 o pow. 0,83 ha położonych w Jurkowie 2007-10-16
III przetarg pisemny nieograniczony na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działki nr, nr 8, 31, 9, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, o łącznej pow. 10,71 ha położone w Jurkowie 2007-10-16
I przetarg pisemny nieograniczony na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 24 o pow. 0,49 ha 2007-09-03
Ogłoszenie o przetargach na zbycie nieruchomości gminnych 2007-06-27
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek 2013-06-07
I przetarg pisemny nieograniczony na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 853/1 o pow. 0,66 ha położonej w miejscowości Tymowa 2007-09-03
I przetarg ustny nieograniczony 2013-02-07
VI przetarg ustny nieograniczony 2013-02-07
II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 495/7 o pow. 0,12 ha 2007-09-03
II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działki nr, nr 8, 31, 9, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37 o łącznej pow. 10,71 ha 2007-09-03
II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1336/49 o pow. 0,0498 ha 2007-09-03
II przetarg pisemny nieograniczony n zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1138/1 o pow. 1,10 ha 2007-09-03
II przetarg pisemny nieograniczony n zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 76/4/310/2 o pow. 1,34 ha 2007-09-03
I przetarg pisemny nieograniczony n zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 569/1 o pow. 0,87 ha 2007-09-03
I przetarg pisemny nieograniczony na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 569/3 o pow. 0, 64 ha r 569/3 o pow. 0, 64 ha 2007-09-03
I przetarg pisemny nieograniczony na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 41/3 o pow. 0,53 habycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 41/3 o pow. 0,53 ha 2007-09-03
nieruchomości przeznaczone do przetargu 2006-07-10
PIERWSZY PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY 2006-07-10
PIERWESZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 2006-07-10
ROKOWANIA 2006-07-10
DRUGI PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY 2006-07-10
ROKOWANIA 2006-07-10
1. PIERWSZY PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTOWY 2006-07-10
DRUGI PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY 2006-02-09
PIERWSZY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY 2006-02-09
Rokowania 2005-10-03
Pierwszy przetarg ofertowy nieograniczony 2005-11-25
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przetargu 2007-05-02
PIERWSZY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY 2006-02-09
PIERWSZY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY 2006-02-09
Wykaz nieruchomości 2005-10-03
Pierwszy przetarg ustny 2005-11-25
DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY 2006-02-09
Rokowania 2005-11-25
DRUGI PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY 2005-10-03
DRUGI PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY 2005-10-03
Rokowania 2005-11-25   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
OFERTY AKTUALNE
OFERTY ZAKOŃCZONE
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie Gminy Czchów