Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Klub Dziecięcy "MIŚ"
Publiczne Przedszkole w Czchowie
Publiczne Przedszkole w Jurkowie
Publiczne Przedszkole w Tymowej
Publiczna Szkoła Podstawowa w Czchowie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Tymowej
Publiczna Szkoła Podstawowa w Tworkowej
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jurkowie
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Liczba odwiedzin kategorii: 9637 
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 
ul. Szkolna 1, 32-860 Czchów
tel. (0)  146 636 565; fax (0) 146 636 565
e-mail: mops@czchow.pl, sr@czchow.pl 
www.mops.czchow.pl
p.o. Kierownik: mgr Marzena Potoczek

 
 Nazwa pozycji Data
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Pracownik Socjalny. 2019-06-26
Sprawozdanie finansowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie za rok 2018. 2019-05-09   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie Gminy Czchów