Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Klub Dziecięcy "MIŚ"
Publiczne Przedszkole w Czchowie
Publiczne Przedszkole w Jurkowie
Publiczne Przedszkole w Tymowej
Publiczna Szkoła Podstawowa w Czchowie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Tymowej
Publiczna Szkoła Podstawowa w Tworkowej
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jurkowie
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
    Publiczna Szkoła Podstawowa w Jurkowie
Liczba odwiedzin kategorii: 102 
 
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jurkowie
E-mail szkoły: zsjurkow@czchow.pl
Informacja e-mail: zsjurkow@czchow.pl
E-mail administratora strony: antoni.o@wp.pl
Telefon: (+14) 68-42-200
Adres szkoły: Jurków 150, 32-860 Czchów
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /ZSJurkow/SkrytkaESP
 
 Nazwa pozycji Data
Ogłoszenie w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora 2019-05-17
Sprawozdania finansowe za 2018 rok z Publicznej Szkoły Podstawowej w Jurkowie 2019-05-10   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie Gminy Czchów