Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
    ARCHWIUM
Liczba odwiedzin kategorii: 3227 
 
Ogłoszenia Burmistrza 2007-2009r.

Ogłoszenia Burmistrza 2003-2006r.
 
 Nazwa pozycji Data
„Zakup paliwa na potrzeby Gminy Czchów w 2016r”. 2015-12-09
Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci osadów ściekowych, skratek oraz piasku wytwarzanych w oczyszczalni ścieków w Jurkowie. 2015-12-14
„Modernizacja dróg gminnych żwirowych” 2016-04-08   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
ARCHWIUM
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie Gminy Czchów