Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
     NIERUCHOMOŚCI
 
  Grupa:   NIERUCHOMOŚCI
  Nazwa pozycji   Zarządzenie nr 48.2018 Burmistrza Czchowa w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej - korytarz w Domosławicach
 
 
  Data publikacji   2018-05-10


Załączniki:

 1. Zarządzenie nr 48.2018 Burmistrza Czchowa w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej - korytarz w Domosławicach.
 2. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu lokalu w drodze bezprzetargowej - korytarz w Domosławicach.

Osoba, która stworzyła pozycje:   Wiesław Grzesicki
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 


   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
OFERTY AKTUALNE
OFERTY ZAKOŃCZONE
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych