Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
     ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 
  Grupa:   ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  Nazwa pozycji   „Poprawa warunków aktywnego wypoczynku dla osób w każdym wieku na terenie gminy Czchów”
 
„Poprawa warunków aktywnego wypoczynku dla osób w każdym wieku na terenie gminy Czchów”
 
  Data publikacji   2018-07-09


Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Sprostowanie do informacji z otwarcia ofert
 3. Informacja z otwarcia ofert
 4. SIWZ
 5. Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ
 6. Załącznik nr 2, 3 i 4 do SIWZ

Osoba, która stworzyła pozycje:   Ewa Kurek
Osoba odpowiedzialna za treść:   Ewa Kurek
 


   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI AKTUALNE
PRZETARGI ZAKOŃCZONE
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30 TYS. EURO
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 TYS. EURO-ZAKOŃCZONE
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych